O GRUPIE

Jaki był 2022?

Prezentujemy coroczny raport z działalności Grupy PSB Handel S.A. W 2022 roku zaszły
istotne zmiany zarówno w Zarządzie Spółki, Radzie Nadzorczej, w zarządzaniu firmą, jak i na rynku.

Grupa PSB – Lepsze jutro tworzymy dziś

Sytuacja na rynku
i wyniki sieci PSB w 2022 roku

Dynamika przychodów
Partnerów PSB

Mrówki +7,3%
Składy i Profi +8,8%

Dynamika zmian
cen

Materiałów hurtowych +29%
Sektor Dom i ogród +21%

Znajomość marek
PSB

Mrówka 75%
Grupa PSB 59%
Profi 45%

Kampanie reklamowe
i promocyjne

Kolejny rok, w którym Spółka wspólnie z Partnerami i Dostawcami realizowała działania marketingowe o zasięgu ogólnokrajowym oraz lokalnym. W efekcie tych prac znajomość brandów Spółki wzrosła w 2022 roku. Znajomość marki Grupy PSB deklarowało ok. 59% Polaków, marki PSB Profi 45% zaś sklepów PSB Mrówka 75% respondentów.

Rozwój sieci, inwestycje i plany na rok 2023

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy PSB Handel S.A., poniesione w roku 2022, wyniosły 7.698 tys. zł. Najważniejszymi pozycjami nakładów były:

  • budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – 88 tys. zł,
  • budowa sklepu Mrówka w Stąporkowie – 253 tys. zł,
  • wydatki na Centrum Logistyczne w Pińczowie – 409 tys. zł,
  • utwardzenie terenu przy Mrówce Grodzisk – 111 tys. zł,
  • modernizacje budynków – 187 tys. zł,
  • zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia – 5.990 tys. zł,
  • wartości niematerialne i prawne – 645 tys. zł (licencje – 206 tys. zł, nabycie praw autorskich – 439 tys. zł).

Dynamika przychodów Centrali PSB

Przychody ze sprzedaży w 2022 roku były najwyższe w historii Spółki i wyniosły 4 169 mln zł
(wzrost o 10,7 % w stosunku do roku 2021), a zysk z działalności wyniósł 39,6 mln zł.
Kapitał pracujący Spółki na koniec 2022 r. wyniósł 157,6 mln i jest wyższy o około 5% w stosunku do roku 2021.

Usługi

Grupa PSB korzystając z efektu skali nabywa taniej nie tylko materiały budowlano-remontowe, ale również inne środki i usługi niezbędne do funkcjonowania hurtowni i sklepu. Z ofert tych korzystają również Dostawcy Grupy.

Nasi Dostawcy

Sieć placówek
Grupy PSB

Zobacz listę naszych placówek:
Składów, PSB Profi i PSB Mrówka.
Jesteśmy w całej Polsce.
Wyszukaj punkt najbliżej Ciebie!

Czy wiesz, że Grupa PSB to...

0

małe i średnie
rodzinne firmy

0

składy
budowlane

0

marketów
PSB Mrówka

0

centrów budownictwa
PSB Profi

Scroll to Top